MURO Bike fietsverhuur

A = Fiets met 7 versnellingen
B = E-bike

Fietsverhuur

dag weekend midweek week
A € 12,50,- € 25,- € 35,- € 45,-
B € 25,- €50,- € 70,- €100,-
Weekend is van vrijdag 12.00 uur – maandag 09.30 uur
Midweek is van maandag 12.00 – vrijdag 12.00 uur
Bij daghuur moet de fiets dezelfde dag voor 18.00 uur worden ingeleverd
1. Eén persoon per fiets
2. Huren is op eigen risico
3. In geval van pech kunt u zich bij een van onze vestigingen melden of telefonisch contact opnemen.
4. Reparaties uitgevoerd door derden zijn voor rekening van de huurder.


Algemene voorwaarden fietsverhuur

• Fietsverhuur vindt plaats op maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur (of in overleg)
• Fietsen moeten dezelfde dag voor sluitingstijd teruggebracht worden (of in overleg)
• Geldig legitimatiebewijs is verplicht
• Bij verlies van een sleutel dient € 25,- te worden betaald.

Reserveren:
Tel: 0570-607515   info@murobike.nl

HUURVOORWAARDEN:

  • De huurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen en weer in te zullen leveren.
  • De huurder draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht.
  • De huurder is aansprakelijk voor de schade aan de fiets ten gevolge van diefstal/beschadiging.
  • De fiets dient daarom altijd afgesloten te worden weggezet en zoveel mogelijk in een bewaakte fietsenstalling te worden gestald.
  • Wordt een reservering op de dag van ophalen geannuleerd ten gevolge van bijv. regen dan is men 50% van de huursom verschuldigd.