MURO Bike fietsverhuur

A = Fiets met 7 versnellingen
B = E-bike

Fietsverhuur

dag weekend midweek week
A € 15,00 € 40,00 € 50,- € 65,00
B € 25,00 € 65,- € 90,- € 100
Weekend is van vrijdag 12.00 uur – maandag 09.30 uur
Midweek is van maandag 12.00 – vrijdag 12.00 uur
Bij daghuur moet de fiets dezelfde dag voor 18.00 uur worden ingeleverd


Algemene voorwaarden fietsverhuur

• Fietsverhuur vindt plaats op maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur (of in overleg)
• Fietsen moeten dezelfde dag voor sluitingstijd teruggebracht worden (of in overleg)
• Geldig legitimatiebewijs is verplicht
• Bij verlies van een sleutel dient € 10,- te worden betaald.

Reserveren:
Tel: 0570-607515   info@murobike.nl

HUURVOORWAARDEN:

  • De huurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen en weer in te zullen leveren.
  • De huurder draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht.
  • De huurder is aansprakelijk voor de schade aan de fiets ten gevolge van diefstal/beschadiging.
  • De fiets dient daarom altijd afgesloten te worden weggezet en zoveel mogelijk in een bewaakte fietsenstalling te worden gestald.
  • Wordt een reservering op de dag van ophalen geannuleerd ten gevolge van bijv. regen dan is men 50% van de huursom verschuldigd.